OM, ik ga er van uit dat je veel ervaring hebt met Linux! Installeer tmux en/of screen sudo apt-get install tmux screen zet screen aan screen Installeer noVNC git clone https://github.com/kanaka/noVNC.git cd noVNC Maak een bestand index.html met onderstaande inhoud aan in deze dir. -- -- Deze verwijst meteen naar url/vnc_auto.html start noVNC met ./utils/launch.sh Je krijgt ongeveer de volgende output. Warning: could not find self.pem Using local websockify at /home/pi/noVNC/utils/websockify/run Starting webserver and WebSockets proxy on port 6080 WebSocket server settings: - Listen on :6080 - Flash security policy server - Web server. Web root: /home/pi/noVNC - No SSL/TLS support (no cert file) - proxying from :6080 to localhost:5900 Navigate to this URL: http://dvmega:6080/vnc.html?host=dvmega&port=6080 Press Ctrl-C to exit Connect nu met een browser naar in dit geval de dvmega http://172.16.2.30:6080/vnc_auto.html Nu kun je in je router een poort openen naar je Raspberry Pi. Deze bovenstaande url maakt het makkelijker. Detach screen met ctrl-A en dan D Attach screen is "screen -rx" ---------------------------------- Nu het moeilijke gedeelte. Maak van je apache een reverse proxy, zodat je site in https bereikbaar is. == ServerAdmin webmaster ServerName secret.c-g.nu Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" ProxyPreserveHost On Order deny,allow Allow from all ProxyRequests Off ProxyPass /vnc_auto.html http://172.16.2.30:6080/vnc_auto.html ProxyPassReverse /vnc_auto.html http://172.16.2.30:6080/vnc_auto.html ProxyPass /favicon.ico http://172.16.2.30:6080/favicon.ico ProxyPassReverse /favicon.ico http://172.16.2.30:6080/favicon.ico ProxyPass /include/ http://172.16.2.30:6080/include/ ProxyPassReverse /include/ http://172.16.2.30:6080/include/ ProxyPass / ws://172.16.2.30:6080/ ProxyPassReverse / ws://172.16.2.30:6080/ ErrorLog /var/log/apache2/error-ssl-x1.log LogLevel warn CustomLog /var/log/apache2/x1-ssl-access.log combined SSLProtocol All -SSLv2 -SSLv3 SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES256-GCM-SHA384:AES128-GCM-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA:AES128-SHA:DES-CBC3-SHA:HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4 SSLEngine on SSLCertificateFile /etc/apache2/wildcard.c-g.nu.crt SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/wildcard.c-g.nu.key SSLCACertificateFile /etc/apache2/PositiveSSL_Bundle.crt == De volgende modules moeten worden geinstalleerd! wsgi proxy etc, In de error log kun je vinden welke ontbreken. Mijn dvmega heeft het ipadress 172.16.2.30, verander deze uiteraard. Het is aan te raden een vnc wachtwoord aan te zetten! Groeten, Henk, PG0H Deze mini howto mag op nlreflector worden gezet.